top of page
Search
  • Plast DC

Станичний Бюлетень - Травень 2024 (May 2024)

Yet another – a third! – Plast DC alum will serve as a командант (head counselor) this summer! We are proud of ст. пл. СКОБ Дарій Кульчицький for serving as head counselor of novakiy (УПН-ів) at Novyi Sokil in North Collins, NY. This is in addition to DC Plast alums ст. пл. Софійка Піяца and ст. пл. вірл. Катя Їраут serving as head counselors for УПЮ-ок and КВТ at Pysanyj Kamin in Middlefield, OH.

Станичні Новини

Stanycha News

1. Однострої та Відзнаки

На новій веб-сторінці ви знайдете відповіді на ваші запитання щодо пластових одностроїв та відзнаків, зокрема, де купити речі та що потрібно вашій дитині на формі.

2. 5/11/24 - Сходини і Перегони Іграшкових Автомобілів

О 13:00 11-го травня, відбудуться нормальні сходини. Після сходин, відбудуться Автоперегони (на вулиці, якщо буде сонячно). Якщо хтось не купив машинку (5 доларів на дитину) або не створив її протягом попередніх тижнів, можете спостерігати за гонками як глядачі.

3. Закриття Року

Закриваємо наш програмний рік Станичною Збіркою, в повнеми одностроях, одразу після закриття/пікнік української школи, 18-го травня (13:00-13:30) на території Собору Cвятого Андрія.

4. Свято Весни

Ми заохочуємо всіх в Юнацтві поїхати на Свято Весни у вихідні Дня Пам'яті (25-27 травня) на оселі Писанему Камені (Middlefield, OH). Дякуємо нашим волонтерам, які будуть супроводжувати учасників.

5. Бонус для Виховників у Станиці

Бонус $100 буде виплачено кожному виховникому (окрім тих в УПС), який успішно закінчив вишкіл і був присутній принаймні на пів всіх сходин протягом станичного року.

6. Вишкіл Юнацьких Виховників (КВ І)

Відбудеться дводенний вишкіл юнацьких виховників в Whippany, NJ 8-9 червня. Реченець зголошення 25 травня. Можна долучитися на Zoom або на живо в Нюарку (Whippany). Станиця Нюарк підготовлює товариську зустріч в суботу вечір! Можна зголоситися тут.

1. Odnostroyii (Uniforms) and Vidznaki (Badges)

All your questions about Plast uniforms and badges are answered on a new webpage we created, including where to buy items, and what your child needs on their uniform.

2. 5/11/24 - Sxodunu (Troop Meeting) and Pinewood Derby Race

At 1pm on May 11, all groups will have regular sxodunu (troop meeting). Immediately after sxodunu, we will have the Pinewood Derby car race (outdoors, weather permitting). If anyone did not buy a car ($5 per child) or did not design one in prior weeks, you are welcome to watch the race as a spectator.

3. Year-End Zarkuttya (Closing Ceremony)

We will end our year with a Stanychna Gathering, in full Plast uniforms, immediately after the closing program/picnic of the Ukrainian school on May 18 (1:00-1:30pm) at the St. Andrews Cathedral, Silver Spring, MD.

4. Sviato Vesnu (Spring Campout)

We encourage all Yunatstvo to attend the Plast Spring Campout on Memorial Day weekend (May 25-27) at Pysaniyj Kamin (Middlefield, OH). We thank our chaperons and carpool volunteers for the transportation and supervision.

5. Bonus to Each Counselor in DC Stanycha  

A bonus of $100 will be paid to each counselor (excluding seniors in УПС) who completes vyshkil (counselor training, see below) and attends at least half of all сходин in a year.

6. Vyshkil Yunatskuhx Vykhovnikiv (KV I)

There will be a 2-day training of Yunatstvo counselors in Whippany, NJ on June 8-9. Registration deadline is May 25. You can join remotely on Zoom or live in Newark (Whippany). Stanytsia Newark is preparing a social meeting on Saturday evening! Sign up here.

Таборові Новини

Camp News

1. Реєстрація на Табори, відкрито з 15-го березня.

2. Вишколи.

3. Табір Пташат.

4. ПК Робочі Дні.

   Для батьків. Робочі дні на Писаному Камені для підготовки оселі до таборів. (Middlefield, OH) –  6 квітня; 20 квітня; 4 травня; 18 травня; 8 червня; 15 червня. Реєстрація доступна тут: РОБОЧІ ДНІ.

1. Tabir Registration, opened March 15.

2. Vyshkil (Counselor Training Camps).

3. Ptashata Camps.

4. P.K. Work Days.  

   For parents. Pysaniyj Kamin (Middlefiled, OH) — Work Days to get the campsites ready for camps.  6 April; 20 April; 4 May; 18 May; 8 June; 15 June.  Register to volunteer here: РОБОЧІ ДНІ.

45 views0 comments

Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page