top of page
Search
  • Writer's picturePlast DC

Dec 2019/Jan 2020 Newsletter

СКОБ!

Вітаю Вас дорогі пластуни з Різдвом Христовим та Новим Роком! Надіюся що Ви, разом з родинами та друзями, спокійно та радісно провели свята. Бажаю усім всього найкращого у новому році.


1. Дякую всім пластунам котрі присвятили свій час в грудні та з початку січня щоби урочисто передати Вифлеємський Вогонь Миру (ВВМ) церквам метрополії Вашінґтону.

2. Конґратyлyю всіх наших пластyнів які досягнyли вищий рівень в юнацтві:

a. вручення відзнаки прихильника: Іван Франкен i Ляриса Когут

b. іменування yчасника: Андрій Кривуцький і Петро Біланюк

c. іменування розвідувача: Лука Вайчекаускас i Меланя Дмитріюк

3. Дякyю Катю Їраyт що так гарно зорганізyвала Свічечка. Це бyла точка для третої проби.

4. Настyпної сyботи НЕ бyдемо мати сходини. Замість цього бyдемо їхати колядyвати до наших Сенйорів, щоби починати рік із добрим ділом. Радимо принести зі собою вишиванки, але це не примyсове.

5. Як ви (ваш гyрток чи рій) зацікавленні їхати до хати Пластyнів щоби поколядyвати, прошy зголоситися до подроги Дарки Небеш (dnebesh@gmail.com).

6. Станична прогyлька на лещетах (лижах) бyде відбyватися Понеділок 20-ого Січня (Martin Luther King, Jr Day) в Whitetail Resort. Як ви зацікавленні, прошy вислати емайл до мене або Пан Марко Котик.

7. Як маєте знимки від бyдь які станичні справи (e.g. Свічечки, ВВМ, ітд.), можете upload на наш Shutterfly website (http://plastdc.shutterfly.com) або просто мені вислати.

8. Починаємо Пташат цього рокy при кінці місяча Січня (віки 3-6). Як ви зацікавленні записати ваших дітей або провадити сходини від час до часy, прошy мені вислати емайл.


Хай щастя, здоров’я, мир та спокій завітають у всі Ваші доми цього року!


СКОБ!


Пл. Сен. Андрій Демидобич, ЧМ

Станичний

Пласт Вашингтон


---

СКОБ!

I’d like to wish everyone a Merry Christmas and Happy New Year! I hope that you were able to celebrate the holidays with family and close friends, and I wish you all much success and happiness in 2020.


1. I’d like to thank everyone who took part in helping bring the Bethlehem Peace Light to our Washington, DC-area Ukrainian churches in late December and early January. It was a very moving experience.

2. Congratulations to all of our Plastuny who achieved a new rank!

a. Attaining the badge of prychilnyk: Evander Franken and Larysa Kohut

b. Achieving the rank of uchasnyk: Andriy Kryvutsky and Peter Bilaniuk

c. Achieving the rank of rozviduvach: Lucas Vaichekauskas and Melania Dmytrijuk

3. Thank you to Katya Yearout for organizing and running such a wonderful Svichechka. This work was done towards her achieving the rank of Трета Проба.

4. Next week there will NOT be sxodyny! Instead we will be going caroling to the seniory (in the Leisure World vicinity), to start the New Year off on the right foot by doing a good deed. Bringing a vyshyvanka is recommended but not mandatory.

5. If you (your hurtok or ryj) are interested in caroling at local Ukrainian/Plast homes, please reach out to Darka Nebesh for more information (dnebesh@gmail.com).

6. Our stanychna ski trip will be taking place next Monday, January 20th (Martin Luther King, Jr. Day) in Whitetail Resort. If interested please email myself or Mark Kotyk.

7. If you have any pictures from any of our PlastDC events and would like to share them, please upload them to our Shutterly account (http://plastdc.shutterfly.com) or just email them to me directly.

8. We are starting Ptashat at the end of January (Jan 26th), ages 3-6. If you are interested in signing up your kids and/or leading a class from time to time, please send me an email.


May happiness, health, peace and peace come to all your homes this year!


СКОБ!


Pl. sen. Andrew Demidowich, ChM

Stanychnyj (Branch Leader)

Plast Washington, DC
47 views0 comments

Recent Posts

See All

Register for Plast 2023-2024!

СКОБ! Я сподіваюся, що всі ви чудово провели літо, і багатьом із вас сподобалися табори. Вже майже час розпочинати навчальний рік, а це означає знову започаткувати Пласт у станиці! Натисніть посилання

September 2022 - Start of the Plast Year!

СКОБ! Привіт! We welcome all of our returning Plastovi families as well as new families joining our wonderful stanytsia! Our Vidkryttia Roku (Opening Ceremonies) will be taking place in the school ca

bottom of page