top of page
Search
  • Writer's picturePlast DC

September 2020 - Registration for 2020-2021!

CКОБ!

Сподіваюся, у вас усіх було дивне, але все-таки чудове літо. Я радий повідомити, що онлайн-форми реєстрації на «Пласт - Вашингтон» готові! До уваги, для цього потрібно створити обліковий запис TeamSnap. TeamSnap - це онлайн-платформа, що використовується незліченною кількістю рекреаційних та спортивних команд / організацій для координації реєстрації, календарів (наприклад, часу / дня сходин та наявності) та спілкування рій/гурток. Крім того, цього року ми будемо приймати вкладки в електронному вигляді під час реєстрації. Цього року вартість знижується до $50, що тягне за собою збір на PlastUSA, а також зменшення збору на PlastDC (ми сподіваємось, що, можливо, ми зможемо мати особисті сходини наступної весни). Якщо ви вирішите оплатити кредитною карткою, буде додано номінальну плату за обробку; тоді як якщо ви виберете варіант ACH (банківський рахунок), додаткової комісії не буде. Будь ласка, зареєструйтесь перед відкриттям: https://go.teamsnap.com/forms/244481 Наше відкриття відбудеться віртуально в суботу 3ого жовтня о 13:00 у повних одностроях. З огляду на нове віртуальне середовище, в інтересах максимальної безпеки як для наших членів, так і для Виховників, ми будемо вимагати, щоб одна доросла "шаперона" була присутня на всіх сходах. Кожний в виховник буде координувати батьківський список реєстрації дла свій рій/гурток. Mи все ще плануємо дуже захоплюючу та освітню програму цього року, з численними практичними заходами, включаючи віртуальну екскурсію в прямому ефірі з кількома іншими станицями по всій країні. Дякую, як завжди, за підтримку Пласту, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на відкритті року! Як завжди, будь ласка, надіслайти мені електронне повідомлення з будь-якими запитаннями. CKOБ! Андрій Демидович Станичний Пласт - Вашингтон

---

CKOБ!  

I'm sure you all had a strange but hopefully still wonderful summer.  I'm excited to announce that the online registration forms for Plast - Washington are ready!   FYI, this will require that you create a TeamSnap account.  TeamSnap is an online platform used by countless recreational and sports team/organizations to coordinate registration, calendars (e.g. time/day of skhodyny and availability), and team (e.g. rij/hurtok) communication.  Additionally, this year we will be taking the dues (vkladky) electronically at the time of registration.  The cost this year is reduced to $50, which entails the PlastUSA as well as reduced PlastDC dues (we are hoping that we may be able to open back up and have in-person skhodyny next Spring, fingers crossed!).  If you choose to pay by credit card, a nominal processing fee will be added on, while if you choose the ACH (bank account) option, there is no additional fee.  Please register prior to Vidkryttia Roku (Opening Ceremonies): https://go.teamsnap.com/forms/244481 Our Vidkryttia Roku will be virtual Saturday October 3rd at 1pm, in full uniforms. Given the new virtual environment, in the interest of maximizing safety for both our Plastuny and Vykhovnykiv (troop leaders), we will be mandating that one adult "chaperone" be present for all skhodyny.  Your child's vykhovnyk will be coordinating the parent sign up list for their rij/hurtok. Now that the formal business is out of the way, I want to say that we are  planning a very exciting and educational program this year, with numerous hands-on activities, including a live virtual field trip with several other stanytsi around the country. Thank you as always for your support of Plast, and I look forward to seeing you at the Vidkryttia Roku ! As always, please don't hesitate to send me an email with any questions. CKOB! Andriy Demidowich Stanychnyj

Plast - Washington


21 views0 comments

Comments


bottom of page